OnzeProjecten

Autoradam Amsterdam

In Amsterdam staat momenteel een van de meest moderne wasstraten van Nederland.

Na sloop van de oude wasstraat en tankstation is in opdracht van eigenaar Autoradam en onder architectuur van Jos Abbo Architecten een nieuwe mega tank- en wascomplex gerealiseerd. Op een terrein omgeven door water heeft na sloop van het tankstation een grondige bodemsanering plaatsgevonden. Vervolgens zijn nieuwe brandstoftanks geplaatst, zodat weer getankt kon worden. Gefaseerd is vervolgens de winkelshop gebouwd, de wasstraat gesloopt, alle voorzieningen in de grond aangebracht en vervolgens een nieuwe wasstraat, zelfwasboxen, poetsvoorziening en overdekt parkeerdek met stofzuiginstallatie gebouwd.

Vanwege de hoge veiligheidseisen en voorschriften in deze branche alsmede de zeer precieze maatvoering m.b.t. afwatering in een wasstraat en de uitdaging om zo kort mogelijk de bedrijfsvoering stil te leggen, mag voor zich spreken dat het bouwen van dergelijk opdrachten veel specialisme vraagt. Haase Bouwbedrijf heeft ook dit project tot volle tevredenheid van alle betrokken partijen mogen realiseren.

MeerInformatie

0548 - 51 64 42